UBND Quận Ngũ Hành Sơn thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

11 July, 2015UBND Quận Ngũ Hành Sơn thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 09/7 đến hết ngày 05/8/2015
Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn - số 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN.

UBND Quận Liên Chiểu thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

UBND Quận Liên Chiểu thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

Nguyên tắc tuyển dụng

UBND huyện Hòa Vang thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

UBND huyện Hòa Vang thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016
Đối tượng
Đối tượng đăng ký dự tuyển thuộc một trong các đối tượng sau:

UBND quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016


 UBND quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016
Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

UBND quận Thanh Khê thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016


Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo quân Thanh Khê năm học 2015-2016.

1. Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng là: 59 người, trong đó:

Sở GD thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2015-2016.

Sở GD thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2015-2016.
Điều kiện đăng ký thi tuyển
a) Điều kiện chung
Người có đủ các điu kin sau đây không phân bit dân tc, nam n, thành phn xã hi, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký d tuyn viên chc:
- Có quc tch Vit Nam và cư trú ti Vit Nam;
- T đủ 18 tui tr lên.
- Có đơn đăng ký d tuyn;
- Có lý lch rõ ràng;
- Có văn bng, chng ch đào to, chng ch hành ngh hoc có năng khiếu k năng phù hp vi v trí vic làm;
- Đủ sc kho để thc hin công vic hoc nhim v;
- Đáp ng các điu kin khác theo yêu cu ca v trí vic làm do đơn v s nghip công lp xác định nhưng không được trái vi quy định ca pháp lut;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể
b1) Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Khê:
- Đối tượng 1: Các giáo viên đang hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường Trung học cơ sở công lập thuộc UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
- Đối tượng 2: Đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 3: Đối với những người không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 4: Các vận động viên xuất sắc đang công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thể dục, thể thao phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
b2) Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học công lập trên địa bàn quận Thanh Khê:
- Đối tượng 1: Các giáo viên đang hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường Tiểu học công lập thuộc UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp trung sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
- Đối tượng 2: Đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 3: Đối với những người không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 4: Các vận động viên xuất sắc đang công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thể dục, thể thao phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

Ghi chú: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ là chứng chỉ được cấp trước thời điểm ngày 27 tháng 3 năm 2014. Trường hợp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông được cấp sau ngày 27 tháng 3 năm 2014 thì trong chứng chỉ phải ghi rõ thời gian tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và thời gian bắt đầu đào tạo phải trước thời điểm ngày 27 tháng 3 năm 2014. Trường hợp trong chứng chỉ không thể hiện rõ thời gian tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thì phải có cơ sở chứng minh là thời gian bắt đầu đào tạo trước thời điểm ngày ngày 27 tháng 3 năm 2014.
(Không yêu cầu hộ khẩu đối với SV tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc)

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2015-2016


UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2015-2016


Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Vienthonga tuyển 20 Nhân viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Đà Nẵng (16/07/2015)

03 July, 2015


Nhân viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Đà Nẵng
Địa điểm
Đà Nẵng
 
Copyright © 2011. Việc làm Đà Nẵng - Quảng Nam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger