Trang chủ » , » UBND quận Thanh Khê thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

UBND quận Thanh Khê thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016


Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo quân Thanh Khê năm học 2015-2016.

1. Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng là: 59 người, trong đó:


- Tiểu học: 24 người, gồm: (Văn hóa: 08, TPT Đội: 03, Anh: 6, Thể dục: 03, Nhạc: 01, Họa: 02 và Tin: 01).

- THCS: 35 người, gồm: (Toán: 09; Lý: 01; Hóa: 04; Sinh: 02; Văn: 07; Sử: 04; Địa: 04; Anh: 01; Thể dục: 01; Họa: 01 và Tin: 01).
a) Bậc Tiểu học: Số lượng 24 người, cụ thể:
+ Giáo viên Văn hóa: 08 người;
+ Tổng phụ trách Đội: 03 người;
+ Giáo viên Anh: 06 người
+ Giáo viên Thể dục: 03 người;
+ Giáo viên nhạc: 01 người;
+ Giáo viên Mỹ Thuật: 02 người;
+ Giáo viên Tin: 01 người.

b) Bậc Trung học cơ sở: Số lượng 35 người, cụ thể:
+ Giáo viên Toán: 09 người;
+ Giáo viên Lý: 01 người

+ Giáo viên Hóa: 04 người
+ Giáo viên Sinh: 02 người;
+ Giáo viên Văn: 07 người;
+ Giáo viên Sử: 04 người;
+ Giáo viên Địa: 04 người;
+ Giáo viên Anh: 01 người;
+ Giáo viên Thể dục: 01 người;
+ Giáo viên Mỹ Thuật: 01 người;
+ Giáo viên Tin: 01 người.

2. Phương thức tuyển dụng
Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển

3. Đối tượng, điều kiện dự tuyển và hồ sơ dự tuyển

Đối tượng. điều kiện dự tuyển và hồ sơ đăng ký dự tuyển được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và khoản 4 Mục III của Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê năm học 2015 - 2016 đã được phê duyệt tại Quyết định số 754 /QĐ-SNV ngày 3 tháng 7 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 04 tháng 8 năm 2015.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê (Số 503, đường Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng).

5. Thời gian, địa điểm thi tuyển

Thời gian và địa điểm thi tuyển: Sẽ thông báo sau khi thu nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

6. Lệ phí thi tuyể


Lệ phí thi tuyển được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Mức thu: 260.000 đồng/01 thí sinh.

Trên đây là Thông báo của UBND quận Thanh Khê về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016 của UBND quận Thanh Khê./.
Share this article :

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Copyright © 2011. Việc làm Đà Nẵng - Quảng Nam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger