Việc làm thêm Đà Nẵng ngày 11/02/2015

11 February, 2015Hiện nay Coffee Ti Ti đang cần tuyển từ nay làm qua tết các vị trí như sau :
_ Nhân viên Ca Sáng: 6h30 đến 11h30
1. Nữ phục Vụ : 5 người
_ Nhân Viên Ca Tối từ 17h30 đến 22h30
1. Nữ phục Vụ : 5 người
 
Copyright © 2011. Việc làm Đà Nẵng - Quảng Nam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger