Trang chủ » , » UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2015-2016

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2015-2016


UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2015-2016


Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:


- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;


- Từ đủ 18 tuổi trở lên.


- Có đơn đăng ký dự tuyển;


- Có lý lịch rõ ràng;


- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;


- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;


- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

b1) Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Khê:

- Đối tượng 1: Các giáo viên đang hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường Trung học cơ sở công lập thuộc UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

- Đối tượng 2: Đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).

- Đối tượng 3: Đối với những người không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).

- Đối tượng 4: Các vận động viên xuất sắc đang công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thể dục, thể thao phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

b2) Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học công lập trên địa bàn quận Thanh Khê:

- Đối tượng 1: Các giáo viên đang hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường Tiểu học công lập thuộc UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp trung sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

- Đối tượng 2: Đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).

- Đối tượng 3: Đối với những người không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 4: Các vận động viên xuất sắc đang công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thể dục, thể thao phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);


Ghi chú: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ là chứng chỉ được cấp trước thời điểm ngày 27 tháng 3 năm 2014. Trường hợp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông được cấp sau ngày 27 tháng 3 năm 2014 thì trong chứng chỉ phải ghi rõ thời gian tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và thời gian bắt đầu đào tạo phải trước thời điểm ngày 27 tháng 3 năm 2014. Trường hợp trong chứng chỉ không thể hiện rõ thời gian tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thì phải có cơ sở chứng minh là thời gian bắt đầu đào tạo trước thời điểm ngày ngày 27 tháng 3 năm 2014.Các mẫu đơn: tải tại đây

Share this article :

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Copyright © 2011. Việc làm Đà Nẵng - Quảng Nam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger