UBND Quận Ngũ Hành Sơn thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

11 July, 2015UBND Quận Ngũ Hành Sơn thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 09/7 đến hết ngày 05/8/2015
Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn - số 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN.

UBND Quận Liên Chiểu thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

UBND Quận Liên Chiểu thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

Nguyên tắc tuyển dụng

UBND huyện Hòa Vang thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016

UBND huyện Hòa Vang thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016
Đối tượng
Đối tượng đăng ký dự tuyển thuộc một trong các đối tượng sau:

UBND quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016


 UBND quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016
Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

UBND quận Thanh Khê thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm học 2015-2016


Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo quân Thanh Khê năm học 2015-2016.

1. Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng là: 59 người, trong đó:

Sở GD thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2015-2016.

Sở GD thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2015-2016.
Điều kiện đăng ký thi tuyển
a) Điều kiện chung
Người có đủ các điu kin sau đây không phân bit dân tc, nam n, thành phn xã hi, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký d tuyn viên chc:
- Có quc tch Vit Nam và cư trú ti Vit Nam;
- T đủ 18 tui tr lên.
- Có đơn đăng ký d tuyn;
- Có lý lch rõ ràng;
- Có văn bng, chng ch đào to, chng ch hành ngh hoc có năng khiếu k năng phù hp vi v trí vic làm;
- Đủ sc kho để thc hin công vic hoc nhim v;
- Đáp ng các điu kin khác theo yêu cu ca v trí vic làm do đơn v s nghip công lp xác định nhưng không được trái vi quy định ca pháp lut;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể
b1) Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Thanh Khê:
- Đối tượng 1: Các giáo viên đang hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường Trung học cơ sở công lập thuộc UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
- Đối tượng 2: Đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 3: Đối với những người không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 4: Các vận động viên xuất sắc đang công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thể dục, thể thao phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
b2) Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học công lập trên địa bàn quận Thanh Khê:
- Đối tượng 1: Các giáo viên đang hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường Tiểu học công lập thuộc UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp trung sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
- Đối tượng 2: Đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 3: Đối với những người không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B2 trở lên (theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).
- Đối tượng 4: Các vận động viên xuất sắc đang công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thể dục, thể thao phù hợp vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

Ghi chú: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ là chứng chỉ được cấp trước thời điểm ngày 27 tháng 3 năm 2014. Trường hợp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông được cấp sau ngày 27 tháng 3 năm 2014 thì trong chứng chỉ phải ghi rõ thời gian tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và thời gian bắt đầu đào tạo phải trước thời điểm ngày 27 tháng 3 năm 2014. Trường hợp trong chứng chỉ không thể hiện rõ thời gian tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thì phải có cơ sở chứng minh là thời gian bắt đầu đào tạo trước thời điểm ngày ngày 27 tháng 3 năm 2014.
(Không yêu cầu hộ khẩu đối với SV tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc)

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2015-2016


UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2015-2016


Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Vienthonga tuyển 20 Nhân viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Đà Nẵng (16/07/2015)

03 July, 2015


Nhân viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Đà Nẵng
Địa điểm
Đà Nẵng

HỆ THỐNG GOLD 2 HOTEL & AMANDA HOTEL ĐÀ NẴNG tuyển dụng (07/2015)

27 June, 2015

HỆ THỐNG GOLD 2 HOTEL & AMANDA HOTEL ĐÀ NẴNG

CẦN TUYỂN
Tổ hợp Khách sạn AMANDA & GOLD 2 Đà Nẵng là hệ thống 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao. Do nhu cầu phát triển kinh doanh khách sạn cần tuyển gấp nhân sự có kinh nghiệm cho những vị trí dưới đây:

Leevins Study Coffee tuyển dụng (30/06/2015)

22 June, 2015

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ    

Leevins là nơi thích hợp cho những người trẻ đam mê Cà phê, ưa thích ngành dịch vụ, quan hệ khách hàng.
Bạn sẽ có cơ hội trở thành 1 thành viên năng động của chúng tôi bằng cách nộp đơn ứng tuyển ngay với những vị trí sau:

Công ty TNHH Điện Tử - Tự Động Nam Lộc tuyển dụng (31/07/2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Điện Tử - Tự Động Nam Lộc hoạt động trong lĩnh vực Tự Động Hóa tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế, sửa chữa, lắp đặt : Trạm cân Ôtô, cân đóng gói, cân bàn điện tử, trạm trộn bê tong, bảng quang báo, linh kiện điện tử các loại ….

Nissan thông báo tuyển dụng (tháng 6,7/2015)

21 June, 2015


Vị trí Yêu cầu

1. Nhân viên bán hàng

- Tuổi: dưới 35

CÔNG TY CP KEYHINGE TOYS tuyển dụng (30/06/2015)

CÔNG TY CP KEYHINGE TOYS -Đường số 3 Khu công nghiệp Hoà Khánh -Đà Nẵng. 
CẦN TUYỂN 
 
1. 05 Nhân viên Phiên Dịch tiếng Anh(ưu tiên biết thêm tiếng Trung)
2. 05 Nhân viên Phiên dịch tiếng Trung( ưu tiên biết thêm tiếng Anh)
 (Mức lương thỏa thuận)

Khách sạn Mường Thanh Hội An tuyển dụng 07/2015

18 June, 2015A. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
BAN GIÁM ĐỐC / HOTEL MANAGER
LỄ TÂN / FRONT OFFICE

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 26/04/2015

26 April, 2015

net SKY - 160 Lê Văn Hiến
Cần người coi quán net
Ca sáng : 07h > 12h
Ca tối : 17h > 22h30
Ưu tiên sinh viên.
Liên hệ: 160 Lê Văn Hiến

Bản tin việc làm Đà Nẵng 18/03/2015

18 March, 2015


Hiện tại bên mình đang chuẩn bị cho chương trình giải bóng đá mini khu vực( từ ngày 27/3-29/3) nên cần một số bạn như sau:
- Cần 5 đội bóng đá giải mini
Yêu cầu : 5 người ( đội)
Cơ cấu giải :

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 15/03/2015

15 March, 2015Shop Ngọc Lan cần tuyển

2 nhân viên bán hàng theo ca

ca1 :từ 7h30 >17h lương cao

LUVILL tuyển nhân viên tháng 03/2015Công ty TNHH MTV LUVILL cung cấp dịch vụ về du lịch nghỉ dưỡng. Với nhu cầu mở rộng phát triển dịch vụ du lịch, hiện nay LUVILL đang tuyển dụng những vị trí sau:
1. NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐẠI LÝ DU LỊCH, KHÁCH SẠN
-Số lượng: 5 người
Yêu cầu:

CÔNG TY TNHH TM&DV ĐẠI NGUYÊN PHÁT tuyển nhân viên kỹ thuật (30/03/2015)

14 March, 2015


CÔNG TY TNHH TM&DV ĐẠI NGUYÊN PHÁT
Địa chỉ : Số 10-B214 Khu Nam Việt Á – Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng
ĐT: 05113 944666 Fax: 05113 833345
Website: http://www.dnppower.com

PREMIER VILLAGE DANANG RESORT tuyển dụng nhiều vị trí tháng 03/2015


CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI PREMIER VILLAGE DANANG RESORT
Nằm trong chuỗi khách sạn cao cấp của tập đoàn Accor, khu nghỉ dưỡng Premier Village Đà Nẵng gồm 111 biệt thự với thiết kế hiện đại nhưng không kém phần trang nhã, ấm cúng thích hợp cho các du khách muốn tìm một chốn nghỉ dưỡng tách biệt với cuộc sống ồn ào nơi đô thị.

Việc làm thêm Đà Nẵng chiều 14/03/2015CÔNG TY TNHH NGƯỜI SÀNH ĂN

Công ty chúng tôi có nhu cầu cần tuyển các vị trí sau:

1. KẾ TOÁN NGÀNH HÀNG/ TỔNG HỢP:

• Kinh nghiệm về kế toán kho và thuế tối thiểu 2 năm

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 07/03/2015

07 March, 2015BROWN COFFEE 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN
Nhân viên pha chế chính ca sáng : 6h15 - 11h45
Nhân viên pha chế phụ: nữ ca chiều : 11h45 - 17h45

Trung tâm văn hóa Thể thao Hội An tuyển tình nguyện viên

06 March, 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN

BTC” HỘI THI HXQT VIỆT NAM LẦN THỨ IV, HỘI AN 2015”

THÔNG BÁO
Tuyển tình nguyện viên tham gia
Sự kiện “Hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ IV, Hội An 2015”.

Việc làm thêm Đà Nẵng chiều 06/03/2015


Mình đang cần tuyển gấp:
Ca sáng(6h15-11h45): 2 nvien older (nam + nữ) + 1 nvien giữ xe.
Ca chiều(11h45-17h15): 1 nvien older nam.
Ca tối(17h-22h00): 1 nvien older + 1 nvien giữ xe.
Older:1tr1-1tr2/ca.

CÔNG TY TNHH MTV VINABOOK TUYỂN DỤNG (15/03/2013)


01. NHÂN VIÊN SEO
Số lượng : 03
Mức lương: 6 triệu/tháng
Mô tả chi tiết công việc:

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 06/03/2015


Coffee LinkBuildingtuyển dụng :
2 phục vụ nữ làm việc theo ca.
Liên hệ để gặp và phỏng vấn trực tiếp.
- ĐT : 0906565799 Mr PHONG .

Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Hải Vân tuyển dụng (25/03/2015)

05 March, 2015

Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Hải Vân cần tuyển:
1. Trưởng phòng Kỹ thuật - Dự án: 01 người* Mô tả công việc:
- Sử dụng thành thạo Autocad và tin học văn phòng
- Tư vấn giám sát các hạng mục công trình dân dụng và công nghiệp.
- Lập dự toán xây dựng công trình

Công ty quảng cáo HUY KHOA tuyển dụng 04/2015

Do nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển mới trong năm 2015.
Công ty quảng cáo HUY KHOA đón chào các cá nhân có năng lực tham gia vào các dự án mới của công ty.
Cần tuyển các vị trí sau:
1 - Thiết kế đồ họa (Graphic designer)

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 05/03/2015


Matrix Cafe.
Đ/c : 03 Ngô Văn Sở - Hòa Khánh - ĐN
CẦN TUYỂN NV
- Vtri 1 : Nam, nữ phục vụ ( số lượng 10)
- Vtri 2 : Lễ tân ( số lượng 2 )
- Vtri 3 : Thu ngan: 2

Ngân hàng TMCP Quân đội tuyển dụng tại Đà Nẵng - Quảng Nam (20/03/2015)

04 March, 2015


Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai đợt tuyển dụng tập trung số 1 năm 2015 tại các Chi nhánh trên toàn hệ thống, cụ thể chỉ tiêu ở Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:
1. Vị trí:

Việc làm thêm Đà Nẵng chiều 04/03/2015Cần tuyển nữ nhân viên bán hàng theo ca lương 3tr.
- Ca sáng từ 5h30 đến 9h30: Lương 1,5tr
- Ca chiều từ 14h đến 18h: Lương 1,5tr
Công ty bánh mỳ que Tứ Hải
Địa điểm: Hoàng Văn Thụ, TP. Đà Nẵng

Brown Bean Group tuyển dụng nhiều vị trí tháng 03/2015


Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho Nhà Hàng DISUM sắp khai trương và cuối tháng 03 năm 2015 tại số 18-20 đường Hoàng Diệu, Hải Chậu, Đà Nẵng, chuyên phục vụ những món ăn dim sum ( đim sâm) hay còn gọi là điểm sấm của ẩm thực Trung Hoa,nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau đây:
I.Vị trí:
1.Quản lý nhà hàng: 02 vị trí.

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 04/03/2015


Khách sạn Thanh Thành AN cần tuyển
1. Nhân viên lễ tân, Kinh doanh: tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành kinh tế, ngoại ngữ. Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, Tiếng Việt.
2. Nhân viên buồng phòng: có kinh ngiệm làm buồng phòng là một lợi thế
3. Phụ bếp
4. Nhân viên pha chế, Nhân viên phục vụ nhà hàng

PNJ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI TAM KÌ- QUẢNG NAM

03 March, 2015


Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận- Chi nhánh PNJ Quảng Nam cần tuyển gấp một số vị trí, làm việc tại Tam Kì- Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. CỬA HÀNG TRƯỞNG

TAXI HOÀNG ANH - CHI NHÁNH QUẢNG NAM tuyển dụng nhiều vị trí 03/2015

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TAXI HOÀNG ANH - CHI NHÁNH QUẢNG NAM
HOÀNG ANH với đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, năng động, đầy nhiệt huyết, kinh nghiệm, sáng tạo và không ngừng học hỏi, chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực vận tải.

Việc làm thêm Đà Nẵng chiều 03/03/2015


Khách Sạn Golden Sea
Địa chỉ: Lô B26,27,28,29 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng: Cần tuyển các vị trí sau:
1. Tuyển nhân viên nhà hàng
Mô tả công việc: phục vụ.
Thời gian làm việc: 6h đến 14h.

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 01/03/2015

01 March, 2015
Mint Cafe, địa chỉ: 46 Pasteur cần tuyển thêm 3 nv làm cafe ca sáng 6h-12. Lương 1,5tr/tháng. Inbox chiều cao, cân nặng, kinh nghiệm làm việc (nếu có)+ số đt liên lạc.

Việc làm thêm Đà Nẵng chiều 28/02/2015

28 February, 2015


Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Cho Nhà Hàng Nhật Dasushi. (Nam/Nữ)


Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 10H --> 14H00

Khách sạn Finger Đà Nẵng tuyển dụng tháng 03/2015

Khách sạn Finger Đà Nẵng (3 sao) trân trọng thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự tháng 03/2015:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
- Nhân viên buồng phòng (Nam, nữ) - SL: 02
- Nhân viên lễ tân (Nam, nữ) - SL: 02
- Nhân viên IT (Nam) - SL: 01

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 28/02/2015


KARAOKE LOUIS với qui mô 4 tầng, 09 phòng với thiết kế nội thất sang trọng, âm thanh hiện đại nhất, tọa lạc ngay trung tâm thành phố , cách sân bay, bệnh viện Quân Y 17 bán kính 300m
Cần tuyển số lượng nhân viên độ tuổi từ 18 trở lên với các công việc như sau :
Nhân viên phục vụ, giữ xe: 03 Nam
Nhân viên thu ngân: 01 Nữ
Thời gian làm việc : 11h-17h, 17h-24h

Thế giới di động tuyển nhân sự tại Quảng Nam (07/03/2015)

27 February, 2015

I) TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ SIÊU THỊ THẾ GIỚI DI ĐỘNG SẮP KHAI TRƯƠNG

TẠI THỊ TRẤN NAM PHƯỚC – TỈNH QUẢNG NAM


Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội việc làm ổn định – chuyên nghiệp – thăng tiến – đảm bảo các chế độ phúc lợi xã hôi.

Việc làm thêm Đà Nẵng chiều 27/02/2015Cf Daisy 31/5 Lê Hồng Phong ( Hẻm đối diện trường THCS Sào Nam )
CẦN TUYỂN .
- 2 Nv phục vụ ca Sáng - Chiều ( 7h:12h - 1230:5h30 )
- 1 Nv Pha Chế ca Tối . ( Có đào tạo nếu chưa biết làm . )

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 27/02/2015Bia Tô 5 - 72 Lê Hồng Phong ĐN cần tuyển:

- Nv phục vụ nữ: 4 người

- Nv giữ xe nam: 1 người

Thời gian làm việc:
Ca sáng: từ 9h30-16h30

Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Đại Hãn tuyển dụng công nhân (31/05/2015)

Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Đại Hãn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp.

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tuyển dụng viên chức ngạch giảng viên và chuyên viên năm 2015

26 February, 2015


Thực hiện Công văn số: 261/ĐHĐN-TCCB ngày 14/01/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc vị trí tuyển dụng viên chức năm học 2014 – 2015, Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển dụng viên chức hợp đồng làm việc vào các ngạch giảng viên và chuyên viên năm 2015.

Công ty cổ phần Lilama 7 tuyển công nhân tại Đà Nẵng (31/03/2015)

 Công ty cổ phần Lilama 7 với nhu cầu nhân lực lớn, đang cần lao động để làm việc tại các Công trình, dự án theo ngành nghề, tiêu chuẩn như sau.

Khách sạn SEA GARDEN tuyển dụng nhiều vị trí (30/03/2015)KHACH SAN SEA GARDEN THONG BAO TUYEN DUNG.
Khách sạn SEA GARDEN đạt chuẩn 3 sao+, tọa lạc tại đường Lê Văn Quý Thành Phố Đà Nẵng, cách bãi biển khoản 5 phút tản bộ. Khách sạn được xây dựng với 10 tầng, cho bạn một cái nhìn toàn cảnh thành phố Biển Đà Nẵng xinh đẹp với những cây cầu lung linh rực rỡ sắc màu. Nay chung toi dang tim kiem cac ung vien nang dong tai nhieu vi tri.

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 26/02/2015

------------------------------------------------------

YELLOW BEER BAR 35 NGUYỄN CHÍ THANH TUYỂN DỤNG

1.Phuc vụ/Lễ tân/giữ xe/tiếp thực

Số lượng: 10 người(phục vụ 4-lễ tân 2-giữ xe 2-tiếp thực 2)

time : 17h30-23h

Việc làm thêm Đà Nẵng ngày 11/02/2015

11 February, 2015Hiện nay Coffee Ti Ti đang cần tuyển từ nay làm qua tết các vị trí như sau :
_ Nhân viên Ca Sáng: 6h30 đến 11h30
1. Nữ phục Vụ : 5 người
_ Nhân Viên Ca Tối từ 17h30 đến 22h30
1. Nữ phục Vụ : 5 người

Việc làm thêm Đà Nẵng 09/02/2015

09 February, 2015

Hiện Lyn's - Milk Tea & Drinks địa chỉ tại lô A1 Nguyễn Văn Linh nối dài (Ngay sát cạnh FPT Shop, ngã 6 Nguyễn Văn Linh) cần tuyển dụng nhân sự làm Tết và làm lâu dài cho các bộ phận sau :

Việc làm thêm Đà Nẵng ngày 07/02/2015

07 February, 2015bạn nào muốn làm thì liên hệ sđt : 0909719558
Địa chỉ: 118A Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Nằm ở tầng dưới nhà hát Trương Vương

Công ty 4 ORANGES tuyển Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Nhãn Hàng Sơn Mykolor (31-03-2015)

Công ty 4 ORANGES tuyển Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Nhãn Hàng Sơn Mykolor tại khu vực Huyện Điện Bàn- Quảng Nam

4 ORANGES CO., LTD
Địa chỉ: Chi Nhánh: 18/49 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. Hcm / Nhà Máy: Đường Số 5 Kcn Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

Việc làm thêm Đà Nẵng ngày 05/02/2014

05 February, 2015

Quán net Rio Tuyển nhân viên trong tiệm nét tết.
Quán gần ktx DMC Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, vì ở gần sinh viên nên tết ít khách, nhàn rỗi.

Việc làm thêm Đà Nẵng sáng 03/02/2014

03 February, 2015Tuyển NỮ nhân viên bán CAFE:
Địa Chỉ : 61 Nguyễn Nhàn (Gần Cầu Vượt Hòa Cầm,gần Chợ Hòa Cầm)
Thời Gian : Làm theo ca hoặc Làm cả ngày (Ko có làm ban đêm)
Lương hướng : Thỏa thuận với cô chủ
Công việc nhe nhàng, thỏa mái,cô chủ vui tính.

SEA PHOENIX HOTEL tuyển dụng (07/02/2014)

02 February, 2015Khách sạn Sea Phoenix Đà Nẵng tọa lạc trên cung đường Hồ Xuân Hương, gần Bãi biển Bắc Mỹ An, khách sạn được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao

PNJ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2015

PNJ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG
Do nhu cầu mở rộng và phát triển hệ thống, Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận- Chi nhánh PNJ Đà Nẵng cần tuyển gấp các vị trí làm việc tại Đà Nẵng, cụ thể như sau:
1. QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC (số lượng 1)

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom) tuyển dụng 02/2015

Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom) là nhà cung cấp các dịch vụ và giải pháp Contact Center và Thuê ngoài Quy trình Kinh doanh (Business Process Outsourcing - BPO) hàng đầu tại Việt Nam. Thành lập từ năm 2002, MP Telecom đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô tổ chức lẫn chất lượng dịch vụ.

Công ty TNHH MTV Lữ Hành LOVA Travel tuyển dụng (15/02/2015)

30 January, 2015


Công ty TNHH MTV Lữ Hành LOVA Travel
ĐC : 01 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH LOVA TRAVEL
 
Copyright © 2011. Việc làm Đà Nẵng - Quảng Nam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger